AKTUALITY HISTORIE O NÁS KONTAKTY
     
naši sponoři             články o nás            největší úspěchy
                                                                                

Pomoc, která nás rozhodujícím způsobem podporuje v práci s mládeží a
vytváří podmínky pro pokračování  tradice tohoto sportu v našem městě.


Město Kamenický Šenov:
Je hlavním  pomocníkem při zajišťování přímých  fin. prostředků  . Jsou to jak Rada města , tak  znovu zvolený starosta města Bc. František Kučera, který sportu rozumí a zná dobře jeho úskalí  .

Liberecký kraj:  
I pro letošní rok  tj. 2018  jsme získali účelovou dotaci z Dotačního fondu  Libereckého kraje  , oblast podpory  Tělovýchova a sport , Dotační program  4.26 , “Podpora sportovní činnosti   dětí a mládeže  ve sportovních organizacích  2018“. Je sympatické, že  výběr  uchazečů je  naprosto transparentní , kritéria jsou měřitelná  a pro všechny stejný „ metr“.

Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy:
V letošním roce jsme získali účelovou  dotaci a to  z programu „ Můj klub  - další rozvoj  stolního tenisu  v Kamenickém Šenově“, výhradně   zaměřen  na skupinu dětí a  mládeže.

Preciosa a.s. :
Dlouhodobě nám vypomáhá jak drobnými službami , opravami  zařízení , vč. výroby konkrétních zařízení .  Pomohou i při zajišťování různých cen pro pořádání  turnajů. Neocenitelná pomoc otevřená vedením společnosti.   Řada rodičů dětí, které  jsou v našem oddíle je u této a.s. zaměstnána, čímž je dán základ naší spolupráce. 

Severočeská vodárenská společnost  , a.s. 
Se společností SVS a.s. se sídlem v Teplicích byla uzavřena darovací smlouva  na podporu  činnosti dětí a  mládeže  oddílu stolního tenisu  TJ Jikra Kamenický Šenov s podporou vedení našeho města.

Česká spořitelna a.s. :
I v letošním roce nám  ČS a.s. pomohla jak drobnými dárečky pro děti, tak i finančně.  

ZŠ a MŠ Kamenický Šenov :
Nám poskytuje své rozsáhlé vybavení : tělocvičny, šatny, společenskou místnost, sociální zařízení  , skladovací prostory ,vše za symbolickou cenu za pronájem  . Velmi důležitý je i stabilní a otevřený kontakt s vedením školy, kdy její ředitel má pozitivní vztah ke sportu a tam kde může nám vždy pomůže.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Tato škola je perlou našeho města a nejen něho. Má u nás  hlubokou tradici , vážíme si toho, že ji můžeme pomáhat  propagovat .Jejich pomoc  přichází  zejména z prací studentů a to je pro nás veliká hodnota. 

Fi. Prousek exklusive lighting  
Je jedním již dnes tradičních  pokračovatelů výroby klasických skleněných lustrů v našem městě. Pomáhá nám při zajišťování  konkrétních akcí, které v průběhu roku realizujeme.

Rodiče dětí: 
A na konec je to i nejmenovaná skupina  rodičů, která nemá své logo, ale pomáhá dle svých možností při organizování turnajů, občerstvení,  jezdí s dětmi na utkání, turnaje , pomáhá s údržbou zařízení atd. Bez nich by to také nešlo.

      Všem za děti a mládež moc děkujeme.